Gepatenteerde MotorVac Hydrobond elimineert vocht in brandstofsysteem en motor

Verbrandingsmotoren en brandstofsystemen vervuilen. Een van de oorzaken van deze vervuiling is vocht. Vocht veroorzaakt oxidatie, is schadelijk voor de motoronderdelen en het brandstofsysteem en kan tot autopech en kostbare reparaties leiden. Het door MotorVac gepatenteerde Hydrobond voorkomt dat watermoleculen accumuleren en zich ophopen tot waterdruppels.

Om de uitlaatgas-uitstoot van voertuigen te verlagen, zijn brandstofleveranciers wettelijk verplicht om ethanol en biobrandstof te mengen met de fossiele brandstoffen benzine en diesel. Eén van de eigenschappen van ethanol, biobrandstoffen en bio-ethanol is dat het vocht uit de omgevingslucht aantrekt. Lees hier meer over in het artikel ‘Voorkom motorschade door E10 en Blue One’.

Vocht oorzaak van veel problemen

Het vocht mengt zich met de brandstof en ethanol totdat het verzadigingspunt bereikt is. Als het verzadigingspunt overschreden wordt, scheiden de ethanol en het vocht zich van de brandstof en zakken naar de bodem van de brandstoftank. Als er teveel vocht in het brandstofsysteem terechtkomt, veroorzaakt dit problemen.

Vocht is onder andere namelijk een ideale broedplaats voor bijvoorbeeld bacteriën en algen die leidingen, filters en injectoren kunnen verstoppen. Vocht veroorzaakt tevens oxidatie en dat is funest voor alle metalen onderdelen in de motor.

Het spreekt voor zich dat dit niet goed is en problemen veroorzaakt. En er is meer. Als de hoeveelheid ethanol in de brandstof minder wordt, daalt het octaangetal met drie octaan eenheden. Een te laag octaangetal zorgt dat de brandstof te vroeg verbrandt waardoor de prestaties afnemen, het brandstofverbruik  stijgt en er kostbare schade aan kleppen, zuigers en cilinders ontstaat.

MotorVac Hydrobond elimineert vocht

Zeer kleine hoeveelheden vocht in het brandstofsysteem kunnen al voor problemen zorgen. Een eigenschap van vocht is dat de watermoleculen zich aan elkaar hechten en een waterdruppel worden. Zodra teveel vocht zich heeft opgehoopt ontstaan vaak de problemen, maar dan is het meestal al te laat. Het vocht in het brandstofsysteem kan bevriezen, de motor slaat niet aan of slaat af en verbruikt veel brandstof en presteert niet zoals hij moet doen.

Om vocht in het brandstofsysteem en motoren te elimineren, heeft Motorvac Hydrobond ontwikkelt. Het gepatenteerde Hydrobond omkapselt de minuscuul kleine watermoleculen, zodat ze zich niet aan elkaar gaan hechten. De omkapselde moleculen worden door de brandstoftoevoer meegevoerd naar de motor waar ze in de cilinders gemengd worden met het brandstofmengsel.

MotorVac ontwikkelt producten en apparatuur om brandstofsystemen en motoren van diesel en benzine auto’s schoon te maken én schoon te houden. Hydrobond is een ingrediënt van alle MotorVac brandstof- en olietoevoegingen. Dankzij Hydrobond heeft vocht geen kans meer om pech en stilstand en schade aan het brandstofsysteem en de motor te veroorzaken.

Voor een optimaal resultaat, adviseert MotorVac eens per 10 duizend kilometer een flacon brandstofsysteemreiniger aan de inhoud van de brandstoftank toe te voegen.

Heeft u het vermoeden dat het brandstofsysteem van uw auto vervuild is? Vraag dan bij uw autobedrijf om MotorVac, of neem contact op met de Snap-on Tools dealer die MotorVac producten exclusief in de Benelux verkoopt.

Laat een reactie achter