Voorkom motorschade door E10 en Blue One met MotorVac

Om het brandstofverbruik en de uitstoot van schadelijke gassen van auto’s te verminderen, zijn autofabrikanten verplicht om hun motoren steeds efficiënter en schoner te maken. Om de prestaties van de motor optimaal te houden, worden geavanceerde technologieën toegepast. De essentiële motorolie krijgt hierdoor een steeds zwaardere taak.

 

De meest toegepaste technologieën zijn uitlaatgasrecirculatie (EGR), directe brandstofinspuiting, turbo, compressoren, directe inspuiting, downsizing of een combinatie hiervan. Ondanks al deze ingrepen worden de motoren toch steeds sterker en als gevolg steeds zwaarder belast.

Minder vaak naar de garage

Bovendien hoeven auto’s volgens voorschrift van de fabrikant steeds minder vaak naar de garage om olie te verversen en het oliefilter te vervangen. Fabrikanten doen dit om hun klanten te ontlasten en de onderhoudskosten zo laag mogelijk te houden. En of dit allemaal nog niet genoeg is, worden brandstofleveranciers verplicht om ethanol aan benzine toe te voegen om vervuiling te verminderen. Deze brandstoffen zijn bekend als bijvoorbeeld Euro 95 met maximaal vijf procent Ethanol, E10 met tien procent ethanol en Blue One met 15 procent ethanol.

Dat is goed voor het milieu, maar ethanol heeft een neveneffect en veroorzaakt chemische reacties binnenin de motor die de kwaliteit en positieve eigenschappen van olie negatief aantast. De ethanol wordt als vloeistof aan de brandstof toegevoegd en in de ethanol zit zuurstof. Bij alle verbrandingsmotoren lekt een klein deel van de brandstof langs de zuigers en zuigerveren naar het carter met daarin de motorolie.

Ethanol veroorzaakt chemische reactie

In oude conventionele verbrandingsmotoren verdampte deze brandstof relatief snel en werd het overschot via de carterontluchting weer naar de inlaat getransporteerd om opnieuw verbrand te worden. Ethanol verdampt niet, maar mengt zich in de carterpan met de motorolie. De olie verdunt hierdoor waardoor het niet of niet goed meer aan de onderdelen die het moet smeren kleeft.

En dit is niet het enige; de ethanol maakt ook andere actieve eigenschappen van olie slechter. De ethanol veroorzaakt een chemische reactie met de olie, waardoor fosfor- en zink-componenten vrijkomen. Deze componenten verdampen wel snel, koelen tijdens het transport naar de inlaat af, komen op de hete inlaatpoorten en inlaatkleppen terecht en smelten daar samen. Samen met wat koolstof en andere vluchtige gassen vormen de fosfor- en zink-afzettingen een harde laag koolaanslag die moeilijk te verwijderen is.

Motor-prestaties overstijgen oliespecificatie

In motoren moet de motorolie dus in een steeds complexere omgeving en zwaarder wordende omstandigheden zijn werk kunnen blijven doen: smeren, koelen en vuil afvoeren. Hoewel fabrikanten hun olie blijven doorontwikkelen en verbeteren, zit er aan alles een grens. Olie zit vol met allerlei toevoegingen (additieven) om optimaal te kunnen presteren. Maar ook olie wordt oud en de de werking ervan wordt steeds minder, waardoor het regelmatig ververst moet worden.

Zoals gezegd worden automotoren steeds kleiner, maar neemt tegelijkertijd het vermogen en de trekkracht (koppel) en hiermee de vermogensconcentratie toe. Dit vereist een sterk verhoogde thermische energieoverdracht om de optimale werktemperatuur van de motor binnen veilige marges te houden. Omdat motoren steeds kleiner worden, wordt tevens de hoeveelheid motorolie en koelvloeistof minder. Dit vraagt veel van de olie en in sommige situaties overstijgen de karakteristieken van de motor zelfs de specificaties en prestaties van olie.

Trident technologie

MotorVac MV4006220P12 conditioner is een complex motorolie supplement. De unieke combinatie van geavanceerde reinigingstechnologieën reduceren problemen die ontstaan door ethanol brandstof. Een positief neveneffect van deze conditioner is dat het de karakteristieken van de motorolie zelfs beter maakt.
De MotorVac Trident technologie zorgt dat fosfor- en zink-componenten zich aan de motorolie hechten en niet verdampen. Hierdoor wordt de hoeveelheid aanslag op de inlaatpoorten en inlaatkleppen sterk gereduceerd. Ethanol is hygroscopisch wat betekent dat het water aantrekt. Eén milliliter ethanol, mengt zich met dezelfde hoeveelheid water, zelfs als de ethanol verzadigd is.

Smering, koeling en oxidatie

Als ethanol en water zich met elkaar mengen, ontstaat er een witte melkachtige emulsie en na verloop van tijd sludge of drab. De drab bedekt de oppervlaktes van de onderdelen die door de olie gesmeerd en gekoeld moeten worden. De smering en koeling worden slechter en door het water in de drab gaan de metalen onderdelen oxideren.

Bovendien maakt het water zuren aan die corrosie veroorzaken en de kwaliteit van de olie verder verslechteren. Als de motor niet draait, zakt het water/ethanol mengsel naar de bodem van het oliecarter. Als de laag water en ethanol dik genoeg wordt, bereikt het de aanzuigbuis van de oliepomp. Als de motor vervolgens gestart wordt, zuigt de oliepomp water en ethanol op en pompt dit via de oliekanalen door het motorblok waardoor kostbare schade ontstaat.

Water in carterpan

Op het moment dat er meer water dan ethanol in de carterpan zit, ontstaan er vanaf de bodem drie lagen: water, water/ethanol en olie. Bij temperaturen onder nul bevriest het water dat vervolgens de olieaanzuigbuis blokkeert. De motor start en draait zonder olie, met als gevolg onherstelbare schade. Bij hoge temperaturen zal de toch al slechte olie door het water verdampen en neemt het olieverbruik toe.

De MotorVac formule beperkt de mogelijkheid dat ethanol zich met water mengt en voorkomt de hierboven genoemde problemen. In MotorVac MV4006220P12 conditioner zitten tevens Frictie Verminderaars die de weerstand van de draaiende onderdelen in het motorblok lager maakt. Omdat de motor minder hard hoeft te werken, neemt het brandstofverbruik af.

Advies

MotorVac MV4006220P12 conditioner zorgt verder dat de motorolie minder heet en gestabiliseerd wordt waardoor de olie langer zijn actieve eigenschappen houdt. MotorVac MV4006220P12 conditioner functioneert optimaal als je begint met een schone motor.
We adviseren daarom om de motorolie systeemreiniger tijdens iedere oliebeurt aan de motorolie toe te voegen. De conditioner verwijdert snel en veilig alle aanslag en sludge tijdens het aftappen van de oude olie. MotorVac MV4006220P12 geeft belangrijke verbeteringen aan alle type automotoren.

Kenmerken MotorVac MV4006220P12 conditioner

  • Verlengt de levensduur van motorolie
  • Verlengt de levensduur van de motor
  • Vermindert uitstoot van schadelijke gassen
  • Verlaagt het brandstofverbruik
  • Verbetert de prestaties van de motor
  • Voorkomt kostbare motorschade

Laat een reactie achter