MotorVac DieselTune en CarbonClean

MotorVac Geconcentreerde DieselTune voor dieselmotoren en CarbonClean voor benzinemotoren, voorkomen pech en kostbare reparaties die kunnen ontstaan door vocht en vuil in het brandstofsysteem van voertuigen.

Om de uitlaatgas-uitstoot van voertuigen te verlagen, moeten brandstofleveranciers ethanol en biobrandstof mengen met de fossiele brandstoffen diesel en benzine. Een negatieve eigenschap van ethanol en biobrandstoffen is echter dat het vocht uit de omgevingslucht aantrekt. Vocht is een ideale verblijf- en broedplaats voor algen en bacteriën. De algen en bacteriën hopen zich op en verstoppen het brandstofsysteem. Lees hier welke schade vocht in het brandstofsysteem kan veroorzaken.

Hydrobond omkapselt watermoleculen

Het door MotorVac gepatenteerde Hydrobond in DieselTune en CarbonClean omkapselt de minuscuul kleine watermoleculen. Zo kunnen de moleculen zich niet aan elkaar gaan hechten en broedplaatsen voor verontreiniging vormen. De omkapselde moleculen worden door de brandstoftoevoer meegevoerd naar de verbrandingsruimte waar ze gemengd worden met zuurstof en verbranden.

Bestelnummers:

  • MV4003001P12 DieselTune Diesel toevoeging
  • MV4002001P12 CarbonClean Benzine toevoeging